Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ρυθμίσεις Οφειλών Τραπεζικές Διαμεσολαβήσεις Aξιοποίηση ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Είμαστε ένα εξιδεικευμένο δίκτυο συνεργατών που μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησής σας, με στόχο πάντα την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων σας. Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμποδίζει την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και να σας καθοδηγήσουμε με αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων σας.

Στρατηγική πωλήσεων

Παρέχουμε στους συνεργάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις της αγοράς.

  1. Σχεδιασμός και έρευνα αγοράς
  2. Οργάνωση δικτύου πωλήσεων
  3. Οργάνωση διαδικασιών πώλησης
  4. Στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Νομική υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη επιχειρήσεων παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο επιστημονικά καταρτισμένων δικηγόρων συνεργατών. Μπορούμε και συμβάλλουμε με την γνώση και την εμπειρίας μας στην επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής για κάθε επιχείρηση. Μπορούμε και εκπροσωπούμε επιχειρήσεις σε εμπορικές και αστικές συμβάσεις. Γνωμοδοτούμε σε θέματα νομικού δικαίου που διέπουν τις επιχειρήσεις.

Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Υλοποιούμε μελέτες για τον εντοπισμό του συνόλου των κρίσιμων θεμάτων για την επιχείρηση και διαμορφώνουμε προτάσεις για την χρηματοοικονομική οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Υποστηρίζουμε την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την χρηματοοικονομική και επιχειρηματική αναδιάρθρωση της επιχείρησης σε θέματα όπως ρυθμίσεις οφειλών σε τράπεζες, μείωση του λειτουργικού κόστους, ανάπτυξη και πωλήσεων εργασιών.

Φορολογιστική υποστήριξη

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες φορολογιστικές λύσεις δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, στην συνέπεια και στην εμπιστοσύνη. Ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών προσφέρει την εμπειρία του και την άρτια ενημέρωση επί των φορολογιστικών θεμάτων σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη τεχνολογική υποδομή και οργάνωση. Αντιλαμβανόμαστε την συνολική εικόνα και εργαζόμαστε με γνώμονα τους στόχους των συνεργατών μας. Διαχειριζόμαστε επίσης σύνθετα επιχειρηματικά σχήματα.

Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άτομα πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα. Στόχος μας να προσφέρουμε τις γνώσεις των στελεχών μας ώστε να έχουν την δυνατότητα όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνουμε πλήρως την προετοιμασία της επιχείρησης και τον φάκελο υποψηφιότητας για την ένταξη της σε προτεινόμενα επιχειρηματικά σχέδια και δράσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ρυθμίσεις οφειλών

Με ένα πρωτοποριακό σχήμα συνεργατών αναλαμβάνουμε την δύσκολη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας. Φροντίζουμε ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με τους ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των οφειλών σας. Μπορούμε να επέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα.

Αξιοποίηση περιουσίας

Με πολύ μεγάλη εμπειρία μπορούμε και προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στις ειδικές ανάγκες κάθε περιουσιακού στοιχείου εταιρείας ή ιδιώτη με έλεγχο κινδύνου και προσφέροντας ισχυρές αποδόσεις στην ακίνητη και κινητή περιουσίας σας.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Εμπορικό σήμα είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής ή απεικονιστικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Το εμπορικό σήμα ή αλλιώς Brand είναι αυτό που διαφοροποιεί αποτελεσματικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από μία άλλη και επιτρέπει την δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας. Το εμπορικό σήμα είναι το σύμβολο της εμπορικής επιτυχίας των υπηρεσιών ή των προϊόντων μιας επιχείρησης. Προσφέρουμε την κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος με έλεγχο και συγκέντρωση δικαιολογητικών σε λιγότερο από 48 ώρες.

Επικοινωνία

Αθηνάς 18, 10551

234.teamwork@gmail.com

210 3210209

    © 2023 Team234

    Cookie Policy

    Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας