ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα σας καλέσουμε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Εμπορικό σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος (κατοχύρωση ονόματος, ονομασίας, κατοχύρωση λογοτύπου, κατοχύρωση επωνυμίας) αποτελεί πράξη προάσπισης των συμφερόντων μίας εταιρείας ή επιχείρησης και όχι μόνο.
Τα εμπορικά σήματα μπορούν να κατοχυρωθούν σε επίπεδο χώρας, παγκοσμίως ή σε όλη την Ευρώπη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ;

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία κατατίθενται τα σήματα, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών σε 45 κατηγορίες (κλάσεις).

Για την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος ο ενδιαφερόμενος, με τη βοήθεια της έμπειρης ομάδας μας, θα πρέπει να επιλέξει σε ποια /ποιες κλάσεις ανήκει το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχει.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ;

Το δικαίωμα επί του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του στο μητρώο σημάτων και η προστασία ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία που θα γίνει δεκτό προς προστασία ένα σήμα, κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης επειδή μόλις γίνει δεκτό θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την ημερομηνία κατάθεσης.

Το εμπορικό σήμα προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και αφού καταβάλει εμπροθέσμως το τέλος ανανέωσης, αλλιώς διαγράφεται και παύει η προστασία.